Onze school beschikt over een eigen schoolbus en voorziet in leerlingenvervoer van en naar school. Om te bepalen of de leerling al dan niet gebruik kan maken van de schoolbus worden volgende regels gehanteerd:
Er wordt onderscheid gemaakt tussen rechthebbende en niet-rechthebbende leerlingen.

Rechthebbende leerlingen zijn zij die op een afstand van meer dan 4 km van de school wonen. Zij hebben indien gewenst recht op kosteloos busvervoer. U kan het busvervoer aanvragen bij de directie.
Daarnaast zijn er niet-rechthebbende leerlingen.

Dat zijn zij die op een afstand van minder dan 4 km van de school wonen. Zij kunnen gebruik maken van het leerlingenvervoer mits betaling en indien er nog plaats is op de schoolbus. Het busvervoer wordt aangevraagd bij de directeur die dan zal nagaan of dit al dan niet mogelijk is voor de leerling.

In onderstaande tabel vindt u de tarieven voor een jaarabonnement.

CATEGORIE BIJDRAGE
1e kind € 199,00
2e kind € 159,20
3e en volgende kind(eren) en kleuters € 51,00

Wenst u occasioneel gebruik te maken van de schoolbus, dan wordt dit tarief door 10 gedeeld voor een maandbedrag. Gaat uw  kind maar af en toe mee dan wordt er €1,40 aangerekend per enkele rit. De school berekent voor u steeds het meest gunstige tarief.


Belangrijk:      – indien u een buzzypas heeft voor een ouder kind in het middelbaar dan 

                       mag u een kopie binnen brengen op school zodat u kan genieten van de

                       tarieven voor een tweede of derde kind.

 De afrekening van het busvervoer gebeurt via de schoolfactuur.

 

download